Quên

RSS
"nhớ đó!"

"nhớ đó!"

Comments (View)

Oct 9

Ngoài phố mùa đông
đôi môi em là đốm lửa hồng

Ngoài phố mùa đông

đôi môi em là đốm lửa hồng

Comments (View)

Oct 9

Comments (View)

Oct 9

Comments (View)

Oct 9
Ngồi đây đi!…

Ngồi đây đi!…

Comments (View)

Oct 9

Comments (View)

Oct 9
giadaudoconguoidoitoi:

giadaudoconguoidoitoi:

Comments (View)

Oct 9

Comments (View)

Oct 9
Người ta bỏ cuộc vì họ thường nhìn xem mình còn phải đi bao xa nữa, thay vì xem họ đã đi được bao xa…
— Skybook
Người ta bỏ cuộc vì họ thường nhìn xem mình còn phải đi bao xa nữa, thay vì xem họ đã đi được bao xa…

— Skybook

Comments (View)

Oct 8
Có một điều, mãi rồi tôi mới nhận ra, những nỗi đau đã cũ, vẫn không thể nào hết đau…

Có một điều, mãi rồi tôi mới nhận ra, những nỗi đau đã cũ, vẫn không thể nào hết đau…

Comments (View)